Frankovka

10/11/2012 admin 0

Frankovka je sorta sa porijeklom iz središnje/istočne Europe, te ju svojataju kao autohtonu skoro sve države sa ovog područja, uključujući i Hrvatsku. Neka istraživanja ukazuju […]